Bireysel Danışmanlık

Kybele Psikoloji ’de bireysel danışmanlık, kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmaların ve problemlerin çözümünde kişinin kendisini tanıması ve bu amaçla terapistle birlikte yapılacak içsel bir yolculukla başlar. Şimdi ve burada’ya odaklanan ancak zaman zaman geçmiş yaşantılara uzanan bu yolculukta öfke, sevinç, acı, endişe veya umutsuzluk duyguları ve bu duyguları yaratan durum ve düşünceler tek tek ele alınır ve irdelenir. Depresyon, anksiyete, obsesyon, beslenme bozuklukları, travma ve stres faktörleriyle ilişkili bozukluklar bu düşünce ve duygular ekseninde kişiliği oluşturan yapıtaşları tanınarak tedavi edilir.

Çocuk Danışmanlığı

Kybele Psikoloji ’de çocuk danışmanlığı, ailenin tüm fertlerinin dâhil olduğu bir süreçle başlar. Kapsamlı bir ön görüşme ile problemin kaynağına ulaşılmaya çalışılır. Bu süreçte problem davranışın kendisini değil problem davranışı oluşturan nedenlerin ortadan kaldırılması amaçlanır. Bu nedenler, bazen aile ortamı bazen de ebeveyn ya da bakım veren tutumları olabilmektedir. Bu durumda aile bireyleri de terapi sürecine dahil edilerek ilerleme sağlanır.

Çocukluk çağı depresyonu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Travmatik Bozukluklar, Öfke ve Dürtü problemleri, Davranım Bozuklukları (yalan söyleme, parmak emme, altını ıslatma vb.) gibi durumlar çocuk danışmanlığında klinik ilgi odağı olabilecek durumlar içerisindedir.

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Kybele Psikoloji ’de evlilik ve çift danışmanlığı, bireylerin ilişkilerinde yaşadığı başta iletişim problemleri olmak üzere ilişkilerinde sorun olarak gördükleri alanların kapsamlı değerlendirmesiyle başlar. Değerlendirme sürecinde çiftler birlikte veya ihtiyaç duyulması halinde bireysel olarak görüşme sürecine davet edilir.

Çiftlerden birinin terapiye katılmak istememesi sık yaşanan bir durumdur. Destek alma önerisini yapan tarafın sakin bir zamanda, suçlayıcı ve yargılayıcı olmayan bir dille, her iki tarafın ihtiyacı olan bir durum olarak, işbirliğine açık bir biçimde öneriyi yapması durumu kolaylaştıracaktır.

Evlilik ve çift danışmanlığında iletişim problemleri, uyum problemleri, kıskançlık, cinsel sorunlar, evliliğe hazırlık, boşanmaya hazırlık gibi konular ele alınmaktadır.

Ergen Danışmanlığı

Kybele Psikoloji ’de ergen danışmanlığı, ergenliğin özel bir dönem olduğundan hareketle gelişim psikolojisi ilkeleri bağlamında kapsamlı bir değerlendirmeyle başlar.

Ergenliğe özgü sorunların yanında iletişim, depresyon, sınav kaygısı, yaygın anksiyete bozuklukları, bedenin farklı algılanmasından kaynaklı beden dismorfik bozukluklar, yeme bozuklukları ve madde kullanımı gibi sorunlar ergen danışmanlığı içerisinde ele alınabilecek konulardır.