Klinik Psikolog Zeynep Sağlam Balkan

Psikoloji bölümü mezunu olup lisans bitirme tezini ”Varoluşçu Psikoterapiler” üzerine hazırlamış, lisansüstü eğitimini Klinik Psikoloji alanında ”Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri” teziyle tamamlamıştır. Aynı zamanda master bitirme tezini Milano’da gerçekleşen 14. Avrupa Psikoloji kongresinde poster bildiri olarak sunmuştur.

Eğitim hayatı boyunca Bilişsel Davranışçı ekol ve Psikanaliz ekolünden etkilenmişse de eklektik bir yaklaşımın terapi süreçlerinde daha sağlıklı yol alınmasına katkı sunacağını düşünmektedir.

Yetişkin psikoterapisi ve aile-çift terapileri ilgi alanları içerisindedir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Prof.Dr. M.Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Terapinin Kuram Ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Terapileri eğitimini almıştır.

Uluslararası Şema Terapisti ve Eğitmeni Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi Model ve Teknikler, Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları eğitim programını tamamlamıştır.

Gottman Enstitüsü’nün Türkiye’de yetkilendirdiği tek kuruluş olan Psikoloji İstanbul ‘dan Gottman Çift terapisi I. ve II. düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

MMPI(Yetişkin Kişilik Testi), WISC-R ( Zekâ Testi) , Çocuk Değerlendirme  (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri) eğitimlerini Türk Psikologlar Derneği’nden almış, çeşitli dönemlerde mesleki kongre ve eğitimlere katılmıştır.

 

Eğitim            

Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi

Klinik Psikoloji 2012 – 2014

Lisans: Mersin Üniversitesi

Psikoloji 1997 – 2002

 

Sertifikalar, Seminer ve Eğitimler

Bilişsel Ve Davranışçı Terapi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Şema Terapi Eğitimi, International Socıety of Schema Therapy

Gottman Çift terapisi I.Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul

Gottman Çift terapisi II.Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul

MMPI (Kişilik Testi), Türk Psikologlar Derneği

WISC-R (Zekâ Testi),  Türk Psikologlar Derneği

Çocuk Değerlendirme Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri), Türk Psikologlar Derneği

Introduction to Cognitive Therapy, Hekimler Yayın Birliği-Mested

Cognitive Therapy of Depression, Hekimler Yayın Birliği-Mested

Cognitive Therapy for Anxiety and Panic Disorder, Hekimler Yayın Birliği- Mested

Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi, Hekimler Yayın Birliği-Mested

Bilişsel Davranışçı Terapiler, Hekimler Yayın Birliği-Mested

Evlilik Terapileri Kursu, Hekimler Yayın Birliği-Mested

 

Yayınlar

The Relationship Between Attachment and Gender Roles and Gender Roles

The 14 th European Congress of Psychology (Milano)

8 Temmuz 2015

The relationship between attachment and gender roles

Introduction: The Attachment Theory has a significant importance to explain the experiments of cognitive, emotional and behavioral processes in the close relationships. In connection with the theory, it was worked to create the mental modelings and the various attachment categories/styles. On the other hand the gender concept is an important survey area which describes the roles attributed to men and women by society or cultural values. The gender roles in several catagories such as feminine, masculine, androjen and undefined are assimilated in the gender concept.Some studies in the literatüre state that the gender roles have influence on close relationships and there could be a correlation between these two variables.Scope : The purpose of this study is to analyse the correlations and differences between the gender roles and the attachment sytles.Method: Target is to practise the data forms of “Experiences in Close Relationships Inventory”, “Bem Sex Role Inventory” and “Sociodemographic” for a sampling group of 200 people.Expected Results: A meaningful relationships are expected between the various attachment style and gender roles.

Yayına ait URL http://www.ecp2015.it/

Yazar(lar)

Zeynep Sağlam Balkan

Yrd.Doç.Dr. Meltem Narter

Yayın/Yayıncı

The 14 th European Congress of Psychology

Yayınlanma Tarihi

8 Temmuz 2015

 

Psikoloji ve sonrasında eğitim hayatıma ekleme şansı yakaladığım Klinik Psikoloji eğitimim ve hiçbir zaman yaşamımdan eksik etmemeye çalıştığım mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimin psikoterapi serüvenime güç katacağı inancıyla…